Het bestuur van Stichting Eise Eisinga

Stichting Eise Eisinga Visvliet is opgericht in 2015. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Theun de Wit
Secretaris: Hilly Gorter
Penningmeester: Theo Hut
Bestuurder: Jannie Hilberts
Mail: eise.eisinga.visvliet@gmail.com
Telefonisch contact:
Theun: 0616582591 / Hilly: 0623870052