Waarschijnlijk weet je al wel dat eb en vloed veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht van de maan. Nu trekt de maan aan die kant waar de maan staat. Daar hebben we dan ook vloed. Nu is het niet zo dat eb en vloed ontstaan doordat de maan draait. Dit komt om dat de aarde draait. De maan doet er immers een maand over om om de aarde te draaien. Maar je hebt twee maal per 24 uur eb en of vloed. De aarde draait en zee op aarde wat recht onder de maan staat is hoog en blijft hoog. De aarde draait in 24 uur rond. Je kunt dus stellen dat de aarde onder het hoge water door draait.

Je zou dus een keer per 24 uur vloed hebben, dit is niet het geval, we hebben elke 12 uur vloed. Als we aan de maankant vloed hebben, is het ook vloed aan de andere kant van de aarde. Dit wordt veroorzaakt door dat de maan ook aan de aarde trekt een soort centrifugaalkracht. Zo ook aan het water op de andere kant van de aarde. Op Youtube is daar een mooi filmpje over. Klik hier.   Je heb op deze manier aan beide kanten van de aarde hoog water, den andere twee zijden hebben laagwater. De aarde draait daar tussen.

Springtij

Springtij krijg je als de zon en maan op een lijn staat. Hierdoor wordt de aantrekkingskracht van de maan versterkt door de zon. Dit heb je bij nieuwe maan en volle maan.
Doodtij is als de maan t.o.v. aarde haaks op de zon staat. Dan heeft de aantrekkingskracht van de zon geen invloed op de maan. Dan is de vloed het laagst.
De invloed van de variatie in afstand tussen maan en aarde is voor eb en vloed nauwelijks meetbaar.
Door dat de maan aan de aarde trekt dus bij vloed, zou je lichter kunnen zijn, dat klopt, maar helaas is nauwelijks meetbaar. Hier is een formule voor, meer weten, mail ons.