Op het plein op Haringhuizen vindt je onze zonnewijzer van de echte Visvlieter tijd. Als de zon op zijn hoogste stand is dan is dat het middelpunt van de dag, 12 uur. Omdat de aarde draait is het hoogste punt van de zon telkens een stukje verder.

De aarde draait om zijn as, dit duurt overal op de wereld 24 uur (om precies te zijn 23 uur 56 minuten en 4 seconden) in honderdtallen is dit 23,935 uur

De omtrek op de evenaar is 40074 km. Om de snelheid te berekenen is het de omtrek delen door de tijd, dan heb je de snelheid. 40074/23,935 = 1674 km/uur.

De aarde is verdeeld in ringen, breedtegraad genoemd. Bijzondere breedtegraden hebben een eigen naam, de belangrijkste is de evenaar, dit is de ring die denkbeeldig midden over aarde loopt, haaks op de denkbeeldige middenas. Dan heb je zowel naar de Noordpool als naar de Zuidpool meerdere ringen. Daar de aarde een bol is worden de breedtegraden in omtrek zowel naar noord als naar zuid kleiner.

Wij wonen op ongeveer 52º noorderbreedte. Hier is de omtrek 24672 km. Ook wij doen hier ongeveer 24 uur, bij ons de snelheid van 24672/ 23,935 = 1031 km.

Op het moment dat hier de zon het hoogst staat, is dat alleen hier, in Leeuwarden, hier 35 km vandaan staat de zon 2 seconden later op zijn hoogste punt.

De klokkenluider keek vroeger naar de hoogste stand van de zon dan sloeg hij de klok, 12 uur echte plaatselijke tijd.

Je begrijpt het verhaal van: Als je op de ECHTE VISVLIETER TIJD een afspraak maakte dan was je in Buitenpost te vroeg en in Grijpskerk te laat. Is figuurlijk.

1031 km verder staat de zon een uur later op zijn hoogst en dan is het daar zou het daar 12 uur
Om het eenvoudiger te maken bedachten mensen tijdszones. In Nederland hebben we de MIDDEN EUROPEESE TIJD en die is dan 25 minuten later. De zonnewijzer op Haringhuizen geeft de ECHTE VISVLIETER TIJD aan.
In de zomertijd is het naast de 25 minuten, nog een uur later.

Op een zonnige dag kun jij deel uitmaken van deze zonnewijzer. De cijfers 1 t/m 12 staan voor de maanden van het jaar. Ga op de juiste maand staan en kies positie in het midden tussen de cijfers. Bijvoorbeeld: de maand mei, tussen tegel 5 en 8. Jouw schaduw geeft nu de echte Visvlieter tijd aan.

Omdat in de zomer je schaduw korter is dan in de winter, moet je op tegel van de juiste maand staan en op de middellijn van de zonnewijzer, de cijfers op de tegels zijn maandcijfers.

Als de schaduw op de zonnewijzer 12.00 uur aangeeft, is het op jouw horloge 12.25 uur: we noemen dat de Midden Europese Tijd. In de zomertijd is dat 13.25 uur.