Het is een feit, het eerst object van de Eise Eisinga Droomtocht staat. Woensdag 16 augustus 2017 was het zover. Eindelijk kon het eerste complete object worden onthuld. Een speciaal moment voor het Bestuur van de Stichting! In 2015 begonnen met de ideeën en eindelijk is er resultaat. Natuurlijk vergt het veel voorwerk.


Het is allemaal begonnen met de dames Wilma de Vries en Hilly Gorter die naast hun bewondering voor Eise Eisinga vonden dat we meer moesten doen om ons dorp in de belangstelling te krijgen.  Een link met Eise Eisinga was snel gelegd. Naast Johan en Wilma lag nog een stukje terrein waar nog niets mee werd gedaan hier begonnen de dames met het Eise Eisinga plein, logischerwijs aan de Eise Eisingastraat. De buurt bij elkaar geroepen en zo stroomden de ideeën binnen.

Het eerst Bestuur werd snel samen gesteld en de plannen gesmeed. Zo ontstond er een ware route met langs deze route een diversiteit aan objecten. Allen geïnspireerd door Eise Eisinga. Op dit moment zijn er plannen voor tien objecten. Het eerste object was de Social Sofa. Na het gezamenlijk bedenken van het ontwerp voor de bank moest er worden gemozaiekt.

Dit alles samen met onze dorpsgenoten.  Het bankje (de Social sofa) stond gepland aan de Omloop. Daar een ieder wel vond dat alle kanten duidelijk zichtbaar moesten zijn is er gekozen voor de hoek op de Omloop. Hiervoor moesten er wel een aantal aanpassing worden gedaan, zo is de hoek omgelegd en de plaat beton gestort. Douwe Blaauw werd bereid gevonden om de bank te verplaatsen van de schuur van familie Boersema naar de Omloop. Zo was de verhuizing een kleine week voor de onthulling en kon de bank rustig op zijn plaats worden gezet. Ook de bijbehorende tegels met het logo van de sponsor werden in het beton vastgezet.

De ruimte om het beton werd weer opgevuld met grond en voorzien van graszaad en aan de voorkant van graszoden. Het was bestuur er helemaal klaar voor.

Op dit moment bestaat het stichtingsbestuur uit de personen Theun de Wit (voorz.) Hilly Gorter (secr.) Theo Hut (penn.) Janny Hilberts (best.) Voor het “oude, (eerste)” bestuur toch nog even een reden om er bij stil te staan. Zo werden ze door Wilma uitgenodigd om dinsdagavond nog even een toost uit te brengen bij het bankje. Helaas was het een regenachtige avond, toch lieten ze zich niet afschrikken door de regen. Rond tienen werd er een toost uitgebracht op de toekomst en dat het eerste object, het bankje er staat.

Woensdagmiddag was daadwerkelijk de onthulling. Een ieder was hiervoor uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Het was vakantie periode, dus helaas kon niet iedereen die had meegewerkt er bij aanwezig zijn. Toch waren er een veertigtal gasten die op de onthulling Rabobank was mevr. Aletta Riemersma aanwezig. Carla v/d Ven deed de muzikale omlijsting met haar trekharmonica. Verder moeten er zeker een tweetal gasten bij name genoemd worden, bij

deze onthulling waren mevr. Ineke van Visvliet- v/d Plas en één van haar zoons Ronald van Visvliet aanwezig.

Afstammelingen van de familie die het wapen van Visvliet heeft ontworpen. Hilly was voor het Bestuur projectleider van de social sofa, zo heette Hilly een ieder welkom bij deze onthulling. De bank wordt onthuld door Renze Boersma (hier heeft de bank gestaan tijdens het mozaïeken) en door Wilma de Vries en Sieta de Wit werden de tegels onthuld.

Hierna kom men plaatsnemen op de bank. Uiteraard kon men even napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Nu op naar het volgende object.