Langs de route van de droomtocht, zijn er een drietal objecten geplaatst, die laten zien hoe het komt dat wij een maansverduistering, een zonsverduistering en een halvemaan kunnen zien.
Op deze pagina proberen we wat meer uitleg te geven over onze maan en de bewegingen van onze maan.

Een maan is een hemellichaam die in een baan om een andere planeet draait. Vele planeten in ons zonnestelsel hebben een maan of manen. Een maan is een stuk kleiner dan een planeet. Dat heeft weer tot gevolg dat de aantrekkingskracht van een maan veel minder is dan die van een planeet. Door de grotere aantrekkingskracht van de planeet wordt de maan gedwongen een baan om de planeet te beschrijven.

Wij beperken ons hier tot onze aardse maan, Onze maan draait net zo als onze aarde om zijn as (dit noemen we de rotatietijd), dit doet hij even snel als onze aarde, wat we gebonden rotatie noemen. Hierdoor zien we vanaf onze aarde maan altijd van dezelfde kant en hebben wij vanaf de aarde nooit zicht op de achterkant van de maan.

Onze maan draait om in een eclips om onze aarde. Het duurt 29,32 dagen voordat de maan weer om de zelfde plaats aan de hemel staat.

Dit gaat niet altijd even snel. Als de afstand tot de aarde het groots is, is de snelheid van de maan het langzaams. Als de maan het dichts bij de aarde staat is de snelheid het groots. Het punt waar de Maan het verst van de Aarde afstaat heet apogeum, de afstand Maan – Aarde is dan 406.697 km.
Het punt waar de Maan het dichtst bij de Aarde staat heet perigeum, de afstand Maan – Aarde is dan 356.410 km. Gemeten van middelpunt Aarde, middelpunt Maan. De gemiddelde afstand wordt vaak afgerond naar 384.400 km.

De gemiddelde snelheid waarmee de maan om de aarde draait is 3680 km/u.

We zien de Maan alleen ’s nachts. Niet dat de maan licht geeft. Wat wij zien is het licht van de zon wat weerkaatst op de maan. Daardoor lijkt het dat de maan licht geeft. Doordat de Maan in 29,32 dagen om de Aarde draait zien we de maan iedere nacht op een andere plaats aan de hemel staan.

Overdag zien we de maan eigenlijk nooit, dat komt omdat het zonlicht er voor zorgt dat we geen hemellichamen zien. Een enkele keer draait de maan voor de zon langs, je hebt dan een zonsverduistering. Dit kan je alleen waarnemen als je dan op de aarde staat en de maan recht voor de Zon staat.

Verder zien we de maan opkomen aan de rechterkant van de Aarde, dit noemen we de Nieuwe maan. Iedere volgende nacht zien we dan meer maan, tot we de volle maan zien. De daarop volgende nachten zien weer al minder van de maan, tot deze weer volledig verdwenen is. Dit laatste noemen we laatste kwartier. Daarna hebben we een tijd geen “zichtbare” maan, de Maan staat dan tussen zon en de aarde.

Ook kan het zijn dat de maan tijdens volle maan even verdwijnt. Dit wordt veroorzaakt door dat de maand recht achter de aarde langs loopt en de aarde het zonlicht van reflecteert op de maan wegneemt. Dit noemen we een maansverduistering. Dit komt niet heelvaak voor.

De halvemaan. Bij een nieuwe maan zien we een sikkel lijkende maan. Dit zien we ook bij het verdwijnen van de maan.

Als je deze sikkel ziet dan moet je even goed blijven kijken en zie je bij helder weer, als je ogen gewend zijn, de volledige maan waarvan alleen een sikkel vorm verlicht lijkt. Dit komt doordat wij de maan links of rechts van ons zien (eerste kwartier of laatste kwartier) de maan staat dan ook voor ons links of rechts van de aarde. We zouden dan wel de hele maan kunnen zien alleen het reflecteerden gedeelte geeft voor ons gevoel licht, maar doordat wij naar de zijkant van de maan kijken zien we de sikkel vorm.

Onze maan is het enige hemellichaam waarop we zonder veel moeite met het blote oog details kunnen zien. Bij Volle Maan lijkt de maan wel wat op een gezicht. De beide ogen zijn donkere gebieden. Deze donkere gebieden zijn grote vlakten op de maan. Vroeger dachten de mensen dat het zeeën waren. Daarom hebben de vlakten namen van zeeën gekregen.

Nu weten we dat er op de maan helemaal geen water voor komt.toct dacht men vroeger van wel.
De maan veroorzaakt onze getijden.
Eb en Vloed, info klik hier.