Onze planeet de Aarde

Waarschijnlijk heb je hem zien staan, een klein bolletje op een paal. Onze aarde is niet zo groot, zeker niet in vergelijking met de zon. In onze Eise Eisinga Droomtocht opstelling heeft de zon een diameter van 160 cm, in dezelfde verhouding is de aarde maar 15 mm. Onze aarde en ook de echte aarde, past qua diameter 109 keer in de zon. De werkelijke diameter van de aarde is 127.56 km. De omtrek is 40.075 km.

We staan gemiddeld ongeveer 150.000.000 km (150 miljoen km) van de zon. In onze verhouding is dat omgerekend 172 meter. Onze Aarde op schaal is te vinden langs de Heirweg tegenover Heirweg 52.
We  draaien in een ellips om de zon. In 2020 stond de aarde op 5 januari het dichts bij de zon. We noemen dat het “perihelium” op een afstand van ongeveer 147.100.000 km. 4 Juli 2020 stond de aarde het verst van de zon het “aphelium” dan bedraagt de afstand tot de zon ongeveer 152.100.000 km.

De aarde draait om zijn denkbeeldige as, (dit is van de Noordpool naar de Zuidpool) dit doet hij in een etmaal, om precies te zijn in 23 uur 56 minuten en 4 seconden.  Echter duurt het 24 uur dat wij de zon weer op dezelfde plaats zien.
Dit zijn dus eigenlijk twee verschillende dingen.  Het draaien van de aarde om zijn as noemen we een sterrendag, ook wel siderische dag of rotatieperiode genoemd, de sterren staan dan ook allemaal weer op dezelfde plaats aan de hemel. De aarde is dan t.o.v. de zon iets verschoven. De tijd die we nodig hebben om de zon op dezelfde plaats te zien is 24 uur, dit noemen we ook wel een zonnedag of synodische dag.

De Aarde staat schuin ten opzichte van de zon.

De denkbeeldige as waar de aarde om draait staat niet haaks op de evenaar maar staat 23,5o gekanteld. De as loopt denkbeeldig van de noord naar de zuidpool.
Ook heeft de aarde denkbeeldige strepen. Zo hebben we lengtegraden lopen denkbeeldig van naar Zuidpool. Breedtegraden staan daar haaks op. De bekendste breedtegraad  is de evenaar, deze loop in de midden over de aarde even ver van de Noord- als wel van de Zuidpool.

Als breedtegraden heb je nog twee bekenden de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring. Tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring heb je altijd een keer per jaar de zon recht boven je.
Wij leven het dichts bij de Kreeftskeerkring, deze (k)ring staat in onze zomer het dichts bij de zon. De zon staat dan voor iemand die in onze zomer op de Kreeftskeerkring woont recht boven hem.
Voor ons staat de zon altijd schuin van ons. Wij wonen veel verder naar het noorden.
De aarde is volledig opgedeeld in denkbeeldige lengte en breedte graden. Elke graad wordt weer onderverdeeld in 60 delen, minuten genoemd, deze minuten worden ook weer onderverdeeld in 60 delen, seconden genoemd.
“Onze aarde” staat op de Heirweg in Visvliet. 53°15’57.3″N 6°14’45.8″E
Breedtegraad 53, 15 minuten en 57,3 seconden N (Noord) en lengtegraad 6, 14 minuten en 45,8 seconden E (East/ Oost)

De snelheid van de aarde!

Wij wonen dicht bij de 53 breedtegraat De omtrek van de aarde op 53 graden noorderbreedte is 24115 km. Voor de liefhebber de berekening: Straal van de aarde is 6378 km op de, op 53 graden noorderbreedte is de diameter: Straal aarde is evenaar 6378 x cosinus 53 (0,601815)= 3838 km 2pie (6,28318530718) x r (3838)= 24115 km
Wij draaien dus 24115 km in 23 uur en 56 minuten en 4 sec. = 1023,5 km/u, dus ook al sta je stil, je beweegt samen met de wereld toch een dikke 1000 km per uur. Een voordeel is wel dat alles met ons mee draait, dus we merken er niets van. Zie het maar als reizen in de trein, ook daar merk je als reiziger niets van de snelheid.

Op de evenaar draai je het snels, dat is ook de reden dat ze de raketten rond de evenaar lanceren, met de draaiing van de aarde mee, dit zodat de raket deze snelheid van de aarde dan al heeft. 

Draaien om de zon.

De aarde doet er een jaar over om om de zon heen te draaien. Eigenlijk iets meer dan een jaar. Het  duurt 6 uur langer dat de aarde weer op dezelfde plaats staat.
We noemen dit een tropische jaar (de tijd die nodig is om van lentepunt tot lentepunt te bewegen)
Dit is de reden dat we een keer in de vier jaar een schrikkeljaar hebben, een schrikkeljaar heeft 366 dagen i.p.v. 365 dagen. Hierdoor lossen we het probleem van de 6 uur die een tropische jaar extra heeft op. 4 x 6= 24 uur 
Tijdens deze periode hebben we alle jaargetijden. Hoe verder van de evenaar hoe kouder de getijden. Niet zo zeer om dat we verder van de zon af staan maar omdat we schuin t.o.v. de zon staan.  In de zomer hebben we de zon het hoogst aan de lucht staan, meer warmte, in de winter staan we het schuins t.o.v. de zon. Dit is beslist niet altijd verder van de zon vandaan, dit kan door de ellipsvorm van de draaiing van de aarde wel dichterbij de zon zijn. Maar doordat de zon schuin op ons schijn wordt het minder warm op ons stukje van de aarde.

We racen door onze melkweg. Naast dat we met een dikke 1000 km/u ronddraaien, draaien we ook om de zon. Dit doen we als aarde met een snelheid van 107.200 km/u.
Daarnaast draait ons hele zonnestelsel rond het Melkwegcentrum. Het duurt wel even, we doen er als melkwegstelsel 225 miljoen jaar over. De berekening van de snelheid van ons melkwegstelsel zou uitkomen op een 800.000 km/u. Al deze snelheden zijn voor ons niet meer te bevatten.
Om een vergelijking te maken: de snelste geweerkogel is eentje uit een Smith & Wesson 500 met een snelheid van 632 m/s (2275 km/u)

Doordat de aarde om zijn as draait hebben we dag en nacht. Het gedeelte dat naar de zon gericht is, is dag en licht. Da andere kant van de aarde is dan nacht. De overgaande tijd van dag naar nacht noemen we schemer. Hoe dichter naar de evenaar hoe sneller het van dag naar nacht gaat, hoe minder schemer.  Op de evenaar, is het ook altijd 12 uur dag en 12 uur nacht. Hoe verder van de evenaar af des te meer zit er variatie in dag (licht) en nacht (donker). Zowel op de Noord- als op de Zuidpool is het ongeveer zes maanden achter elkaar dag en zes maanden achter elkaar nacht.

Hoe lager de zon aan de horizon staat hoe schuiner wij staan t.o.v. de zon, hoe kouder het op ons stukje aarde is. In de nacht krijgen we helemaal geen zonlicht. Als de warmte niet van andere dingen komt zal het zeker dik onder nul worden. Maar doordat de zon de aarde opwarmt geeft die aarde ’s nachts de warmte weer af. Ook wordt deze warmte weer tegengehouden door de dampkring. Het wordt s’ nachts wel kouder, maar doordat de aarde warmte afgeeft die hij overdag heeft opgevangen en weer wordt weerkaatst door de dampkring valt het mee met de kou.
Hier hebben we waarschijnlijk al een van de grootste problemen van de opwarming van de aarde.
Er wordt al jaren gesproken dat de aarde opwarmt, inderdaad dit ligt hem voor een groot gedeelte aan de mens, dat tij is niet te keren, hoe we ook ons best gaan doen, het gaat niet lukken. We hebben namelijk al meer mensen op aarde, deze mensen geven van zichzelf warmte, dit geld ook voor dieren, verder geeft onze industrie warmte, maar ook onze huizen, waar al meer van komen, dit geeft allemaal warmte. Om het winters koud te krijgen moeten wij zorgen dat we geen of niet te veel warmte afgeven. Dit is een onmogelijke opdracht. Tenzij we weer gaan leven zonder kachels en al onze warmte afgevers. En dan ook met minder mensen, dan kunnen we het tij heel misschien keren.  Denk niet dat wij als mens dat er voor over hebben.
Daar komt nog bij dat de aarde soms verder kantelt, waardoor ook de aarde en een stuk poolgebied opwarmt. We gaan hier in deze info niet verder op in, maar willen je wel meegeven, die klimaat verandering gaan wij niet tegenhouden hoe de overheid ook zijn best zal doen, het gaat niet lukken. Dan zal er veel industrie maar ook veel mensen en huizen moeten verdwijnen. Uiteraard heeft is ook onze atmosfeer van belang, ook deze houd de warmte tegen die de aarde weer uitstraalt.

We zijn de enige planeet in ons zonnestelsel waar leven is. Dit komt eigenlijk omdat we gunstig liggen t.o.v. de zon.  Niet te ver en zeker niet te dichtbij. We hebben meer nodig om te kunnen leven. Een van de meest belangrijke is zuurstof. We zijn ook de enige bekende planeet die voor zover wij weten zuurstof in zijn lucht heeft. Het mooie van zuurstof is dat dit wordt als afval wordt afgegeven door levende planten en algen. Al ons “groen”zet door middel van zonlicht om koolstofdioxide (CO2) en water (H2O) om zetten in suikers zoals glucose. Hierbij komt zuurstof (O2) vrij als afvalstof. Dit noemen we fotosynthese. Dus ja om ons van zuurstof te voorzien moeten we zorgen dat ons “groen” blijft behouden. Nu is het niet zo dat onze (buiten)lucht uit alleen maar zuurstof bestaat, dat is maar een kleine 21% Verder zit er veel stikstof in de lucht 78% en bijna 1% argon. Verder nog sporen van andere edelgassen. Hiervan is 0,038% CO2 (Koolstofdioxide).

Er wordt per jaar ongeveer 280 miljard ton zuurstof op aarde geproduceerd. 54% door planten op het land 46% in zee. Een groot gedeelte van in de zee geproduceerde zuurstof blijft in zee.

Op het land wordt leveren de regenwouden van Zuid-Amerika, Afrika en Borneo de meeste zuurstof per vierkante kilometer.

Natuurlijk kunnen we nog veel meer schrijven over onze aarde, maar we laten het hierbij. Mocht je willen reageren op dit stukje, dat kan door te mailen naar eise.eisinga.visvliet@gmail.com

Tekst: Theun de Wit.