Tijdens de Eerste Wereldoorlog (De oorlog begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918) werd de zomertijd door de Duitsers voor het eerst echt ingevoerd. De oorlog was duur en om kolen te besparen besloot Duitsland op 30 april om één uur voor middernacht de zomertijd in te voeren. Ook in de bezette delen van België en Frankrijk werd dit ingevoerd. Nederland was neutraal tijdens deze oorlog, maar volgde het voorbeeld een dag later 1 mei 1916. Engeland voerde de zomertijd drie weken nadien ook in. Deze zomertijd liep tot 1 oktober 1916.

In de periode 1916-1939 was elk jaar sprake van zomertijd en wintertijd. Van 1940-1942 was er geen wisseling en hadden we het hele jaar zomertijd. Van 1943 tot en met 1945 was wel weer sprake van zomertijd en wintertijd.

In de Tweede Wereldoorlog ging Nederland op bevel van de Duitsers van de Amsterdamse Tijd over op de Midden-Europese Tijd. De klok moest één uur en veertig minuten vooruit worden gezet zodat het in Nederland even laat zou zijn als in Duitsland. Na de tweede wereldoorlog werd In 1946 tot 1976 de zomertijd afgeschaft. Het was in deze periode het hele jaar wintertijd (oftewel: standaardtijd).

Nederland heeft in 1977 de zomertijd weer ingevoerd om aan te sluiten bij de buurlanden. Dit keer vanwege de oliecrisis. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, zou er energie bespaard worden.

De zomertijd en de wintertijd zijn een afspraak van de Europese Unie. In bijna alle landen van Europa gaat de klok in maart een uur vooruit. En in oktober een uur achteruit.

Zomertijd: In maart de klok vooruit.
Op  nacht voor van de laatste zondag van de maand gaat de klok ’s nachts om 2:00 uur een uur vooruit. Van 2:00 naar 3:00 uur
De tijd die daarna geldt heet zomertijd.
De zomertijd zorgt ervoor dat het ’s morgens een uur later licht is, en ’s avonds een uur later donker. Op 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt het rond 5.20 uur licht en gaat de zon onder rond 22.00 uur.

Wintertijd: in oktober de klok terug
In de nacht voor de laatste zondag in oktober gaat de klok een uur terug. Deze tijd heet ook wel wintertijd. Op 21 december, de kortste dag van het jaar, wordt het rond 8.45 uur licht en gaat de zon onder rond 16.30 uur.

Klok verzetten om aan te sluiten bij buurlanden
Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in, zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is de zomertijd Europees geregeld.

Het begin en einde van de zomertijd staat in de Europese Richtlijn 2000/84/EG. In de Nederlandse Wet tot nadere regeling van de tijd staat dat de Centraal-Europese Tijd de standaardtijd is (ook wel bekend als wintertijd).

Een Ezelsbruggetje
Om niet te vergeten of de klok voor- of achteruit moet in maart of oktober, helpen de volgende ezelsbruggetjes. In het voorjaar gaat de klok vooruit en in de winter, als het de temperaturen achteruit gaan, gaat de klok achteruit.