Het eerste object van de Droomtocht Visvliet, het mozaïekbankje, is klaar en zal binnenkort geplaatst en onthuld worden.

Het begon allemaal met de vraag naar ontwerpen voor de bank. Huis aan huis werd een plattegrond/tekening van de bank in de bus gedaan en werd gevraagd om een ontwerp in te leveren. Deze tekeningen zijn samengevoegd en hier is een ontwerp van gemaakt. Dit ontwerp werd door Social Sofa in Tilburg op de bank getekend. In maart 2017 werd de betonnen bank met het ontwerp in Visvliet afgeleverd. De afgelopen maanden werd de bank voortvarend met kleine tegeltjes in diverse kleuren beplakt.

Tenslotte werd er op zaterdag 17 juni een mozaïekmarathon gehouden en was de bank voor wat betreft het betegelen af.
  Vervolgens werd de bank gevoegd en kwam de plaatsing ter sprake.

Het was bekend dat de bank op De Omloop zou worden geplaatst. De dames die aan de bank gewerkt hadden vonden de bank zo moest worden geplaatst dat alle zijden van de bank goed zichtbaar zijn. Zo is na overleg besloten om de bank in de hoek tegen het weiland aan te zetten. Hiervoor moest de hoek van het tegelpad worden omgelegd. Dit moest uiteraard eerst met de Gemeente worden overlegd. Nu heeft de Stichting een goed contact met de Gemeente. Er werd met hen ter plaatste gekeken hoe het één en ander kon worden geregeld.

Het pad mocht zonder problemen worden omgelegd en ook de plaats waar het bankje moest komen was geen probleem. Wel was het verzoek van de Gemeente om dit dan zelf te regelen. De gemeente zou dan zorgen voor de benodigde materialen. Nadat zand en andere benodigdheden waren geleverd kon er worden begonnen met het omleggen van het pad. Dit ging voorspoedig. Nadat de tegels op hun plaats lagen is een aantal dagen later het stuk uitgegraven waar het beton in moest als ondergrond voor de bank. Op zaterdag 29 juli werd het beton gestort.    Natuurlijk moesten daar wat vrijwilligers bij, maar in ons dorp is dat vaak geen probleem. Zo stonden Lammert Haan, Willem Sikkema, Korlelieke Zuidema, Stephan Hut en de bestuursleden Theo Hut en Theun de Wit klaar om het gat van beton te voorzien. Een extra opdracht die er bij was gegeven was dat het mooi zou zijn als het kleuren in het beton werden aangebracht. Zo gezegd zo gedaan. Om negen uur stonden de heren en dame er helemaal klaar voor. Rond elven was het gat mooi met beton gevuld. Ook de gaten waar de mozaïektegels van de sponsor van de bank in komen werden klaargemaakt. Nadat ’s middags door Theo nog de laatste hand aan de vloer was gelegd, is het er klaar voor: de bank kan geplaatst en onthuld worden.

Dit gebeuren kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op woensdag 16 augustus tussen 16:30 en 17:30 uur zal de bank feestelijk op de omloop worden onthuld.

Iedereen die aan de bank heeft meegewerkt zal worden uitgenodigd om bij de onthulling aanwezig te zijn. Uiteraard zijn alle dorpsgenoten en ook geïnteresseerden hierbij uitgenodigd om deze opening bij te wonen.