Als de zon op zijn hoogste stand is dan is dat het middelpunt van de dag, 12 uur. Omdat de aarde draait is het hoogste punt van de zon telkens een stukje verder.Het maakt niet uit of het nu winter opf zomer is.
Wel moeten we daar een kanttekning maken. In de winter staat de zon laag en is de schaduw lang, in de zomer staat de zon hoog en is de schaduw kort.
dat is de reden dat je op de tegel moet staan van de maand, zodat je schaduw ongeveer op het midden van de cijfers komt. 1 is januari, 5 is mei en 10 is october.
je gaat dan tussen de twee tegels staan die naast elkaar liggen. dus tussen 12 en 1, tussen 5 en 8.

De aarde draait om zijn as, dit duurt overal op de wereld 24 uur (om precies te zijn 23 uur 56 minuten en 4 seconden) in honderdtallen is dit 23,935 uur
De omtrek op de evenaar is 40074 km. Om de snelheid te berekenen is het de omtrek delen door de tijd, dan heb je de snelheid. 40074/23,935 = 1674 km/uur.

De aarde is verdeeld in ringen, breedtegraad genoemd. Bijzondere breedtegraden hebben een eigen naam, de belangrijkste is de evenaar, dit is de ring die denkbeeldig midden over aarde loopt, haaks op de denkbeeldige middenas. Dan heb je zowel naar de Noordpool als naar de Zuidpool meerdere ringen. Daar de aarde een bol is worden de breedtegraden in omtrek zowel naar noord als naar zuid kleiner.

Wij wonen op ongeveer 52º noorderbreedte. Hier is de omtrek 24672 km. Ook wij doen hier ongeveer 24 uur, bij ons de snelheid van 24672/ 23,935 = 1031 km.

Op het moment dat hier de zon het hoogst staat, is dat alleen hier, in Leeuwarden, hier 35 km vandaan staat de zon 2 seconden later op zijn hoogste punt.

De klokkenluider keek vroeger naar de hoogste stand van de zon dan sloeg hij de klok, 12 uur echte plaatselijke tijd.

Dus: Als je op de ECHTE VISVLIETER TIJD een afspraak maakte dan was je in Buitenpost te vroeg en in Grijpskerk te laat. Is wel zo maar haast niet te merken.