De stichting Eise Eisinga Visvliet is opgericht in 2015,
het stichtingbestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Theun de Wit
Secretaris: Hilly Gorter
Penningmeeter: Theo Hut
Bestuurder: Jannie Hilberts
Mail: eise.eisinga.visvliet@gmail.com
Telefonisch contact: Hilly: 0623870052
Theun: 0616582591