Het was te verwachten na een mozaïek marathon.
Zaterdag middag rond zessen was het dan ook zover dat de laatste steentjes konden worden geplakt.
De eerste mozaïekbank van de Eise Eisinga droomtocht is een feit, althans het mozaïek gedeelte. Het gaat hier om een Social Sofa, geleverd eind februari. Zie “Eerste object Droomtocht een feit”.
Hilly is diegene die vanuit de Droomtocht de Social Sofa onder het beheer heeft. Alle afbeeldingen die er op waren getekend waren beplakt met steentjes, nu ging het nog om de opvulling van de achtergrond. Er is samen met een aantal dames afgesproken om dit in een dag volledig te beplakken. Zo is er gekozen voor zaterdag 17 juni, de Oranjevereniging had dan ook de barbecueavond, dus ook dat zou dan een leuke gezamenlijke afsluiting zijn.

Het één en ander werd in gang gezet. Een marathon van 08.00 tot 18:00 uur.  Elke uur een ander koppel. Over de hele dag zouden ook een aantal mensen aanwezig zijn. Dit waren, naast Hilly, Sieta de Wit en Stien Sikkema, uiteraard beide vanaf het begin betrokken bij het mozaïeken.
De dag was met koppels ingevuld. Dus kon er zaterdag een grote slag worden geslagen. Volgens Hilly moest het lukken om het helemaal af te krijgen. De eersten die om acht uur van start gingen waren de dames die er de hele dag bij zouden zijn. Voor de rest was er een indeling gemaakt, uiteraard zijn er dames die het leuk en ontspannend vinden die zeker meerdere uren aan het mozaïeken zijn geweest, De volgende dames hebben mee gedaan met de marathon: Thea Landsaat, Wieke Bosscha, Nynke Bosscha, Roelie Arkema, Fenna v/d Donker, Beertien van der Maat, Ida Sietsma, Coby Kiestra, Jannie Kiestra, Tycho Schenk, Didi Heeres en Henny van’t Ende.
Een gezellige en volgens de plakkers ook een heerlijk rustgevende middag, wat resulteerde dat de meesten er bijna een halve dag waren. Ook waren er dames die spontaan even langs kwamen om een steentje te plakken, dit gaf bij sommige zoveel voldoening dat ze zich nu al opgaven voor het volgende bankje. Verder waren er nog de dorpsgenoten die even binnenliepen om een kijkje te nemen. Zonder uitzondering was iedereen positief over wat er was neergezet. Zelfs het woord kunstenaars werd in de mond genomen.

De dames die er bij waren toen de laatste steentjes werden geplakt

Toen de bank klaar was begonnen al de eerste afkickverschijnselen. Dames die zich realiseerden dat ze het wekelijkse mozaïekuitstapje nu al begonnen te missen! Misschien een teken voor de Droomtocht om maar snel aan het tweede bankje te beginnen.
Deze bank moet nog worden afgewerkt d.m.v. een voeg en een soort vernislaag. Voordat dat zover is moeten eerst alle voegen schoon zijn en de steentjes die omhoogsteken moeten worden gevlakt. Zeker nog een pittig klusje. Ook de plaats waar het bankje moet komen te staan moet nog klaar gemaakt worden, we houden je hiervan op de hoogte.

Op de foto de laatste steentjes die worden gelegd door Nynke Bosscha en coby Kiestra (foto links)

Vanaf deze plaats wil de Droomtocht iedereen die heeft meegewerkt aan de Social Sofa hartelijk bedanken voor de inzet.