De Maan is een lieve, vrouwelijke ster. Ze waakt over de andere planeten als een moeder en stelt zich beschermend op. Ze houdt ook van humor en kan soms kinderlijke buien hebben! De maan is zeer gevoelig en reageert aan de hand van haar gevoelens, zonder er verder bij na te denken.

Mensen met het sterrenbeeld Kreeft zijn zorgzaam en sensitief. Kreeft heeft het vermogen om de dingen helder te zien en houdt van romantiek.

Kreeft: Sensitief & Warm

De gevoeligheid van Kreeft is erg verfijnd. Kreeft heeft hierdoor snel een gevoel geraakt te zijn. Dit wordt echter niet snel uitgesproken. Kreeft kan moeilijk loslaten, wat lastig kan zijn bij verwerking van trauma’s. Kreeft is in staat om “tussen de regels door te lezen”. Elk gebaar valt op voor Kreeft en alles wordt goed geïnterpreteerd. Kreeft is in staat om de kern van een probleem te benoemen en kan met zijn of haar inzichten anderen verrassen. Als er een negatieve sfeer is, dan voelt Kreeft dat onmiddellijk. Kreeft vindt het fijn om anderen te helpen en heeft een warme persoonlijkheid.

Kreeft en de Liefde

Kreeft is erg zorgzaam, ook ten opzichte van zijn of haar partner. Kreeft is geneigd om weinig woorden te gebruiken als het gaat om het uiten van emotie en gevoel. Dit komt, doordat Kreeft meent dat anderen net zo gevoelig zijn als Kreeft zelf is, en dus er vanuit gaan, dat uitspreken van gevoel niet nodig is. De ander weet wel wat in hem omgaat! In een relatie is Kreeft heel trouw. Ook houdt Kreeft van Romantiek, maar is wel in eerste instantie erg voorzichtig met overgave aan Liefde.

Bron: www.horoscooporakel.nl